FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Altum privātuma politika

1.   Pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas Nr.50103744891, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050; Tālr. 67774010; altum@altum.lv

Mēs esam valsts attīstības finanšu institūcija. Mēs ar finanšu instrumentiem (aizdevumiem, garantijām, ieguldījumiem riska kapitāla fondos u. c.) vai grantiem nodrošinām finansējumu jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā svarīgas un atbalstāmas, un kurās pietiekamā apjomā nav pieejams finansējums.

2.   Jūsu privātums un uzticība mums ir svarīga

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Mēs vēlamies nodrošināt Jums personalizētus piedāvājumus un apkalpošanu, kā arī drošu piekļuvi to saņemšanai, tādēļ mums nepieciešams apstrādāt Jūsu personas datus.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu  personas datu aizsardzības regulējuma prasības, vadlīnijas un kārtību.

Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.
Dažreiz mums ir jāmaina mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

3.   Personas datu apstrādes nolūks un personas datu kategorijas

3.1.     Pamatpakalpojumu sniegšana

Īstenojot atbalsta un attīstības programmas, mums nepieciešams apstrādāt Jūs personas datus, ja Jūs vēlaties tām pieteikties un saņemt atbalstu.

 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumus. Ja Jūs nesniegsiet mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet pieteikties mūsu pakalpojumu saņemšanai un saņemt mūsu pakalpojumus. Vairāk informācijas par mūsu pakalpojumiem un atbalsta un attīstības programmu nosacījumiem atradīsiet šeit www.altum.lv sadaļā “pakalpojumi”.

 

Papildus tam mēs apstrādājam Jūsu personas datus identitātes pārbaudei, atbalsta programmu administrēšanai, obligāciju piedāvājumu programmas īstnošanai, dzīvotspējas vai kredītspējas novērtēšanai, programmas nosacījumu izvērtēšanai, valsts atbalsta piešķiršanai, tā izmantošanas uzraudzībai, statistikai, aptauju veikšanai, līgumu sagatavošanai, parādu atgūšanai, riska vadībai, tīmekļa vietnes uzturēšanai, normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai, kā arī mūsu juridisko pienākumu izpildei.

 

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevaram nodrošināt pakalpojumu saņemšanu, ja sniedzat neprecīzus datus. Mums ir saistoši likumos noteiktie finanšu pakalpojumu un grantu sniedzēju pienākumi, tai skaitā pienākums identificēt savu klientu, proti, mums ir pienākums pārliecināties vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties.

 

Mēs apstrādājam personas datus personālvadības nodrošināšanai - personāla atlases procesa organizēšanai un nodrošināšanai, darba tiesisko attiecību nodibināšanai, personāla attīstībai (t.sk. darbinieku tālākizglītība un izglītība), prakses nodrošināšanai, korporatīvās kultūras nodrošināšanai un citu no normatīvā regulējuma izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

3.2.     Videonovērošana

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu reģionālos centrus vai centrālo biroju, gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti vienu nedēļu.

3.3.     Tiešais mārketings

Saņemot Jūsu piekrišanu, mēs informējam Jūs par dažādiem jaunumiem un aktualitātēm, kas saistās ar mūsu pakalpojumiem. Ja Jūs vēlaties saņemt mūsu jaunumus, Jums tas jānorāda mūsu tīmekļa vietnē vai kādā no mūsu pasākumiem aizpildot anketu. 

Kontakti tiek izmantoti, lai informētu esošos un topošos uzņēmējus, sadarbības partnerus vai iedzīvotājus par Mūsu piedāvātajām atbalsta iespējām, turklāt tikai informāciju par noteikto tēmu, par kuru Jūs interesējaties (piemēram, atbalsts biznesa uzsākšanai, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei, MVU izaugsmei).

3.4.     Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu un iespēju Jums iegūt sev interesējošo informāciju.

 

Tīmekļa vietnē tiek iegūtas sīkdatnes, kas nesatur personas datus un netiek izmantotas, lai  identificētu personu, t.i. informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti tīmekļa vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

 

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu tīmekļa vietnes lietošana var būt  neiespējama. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Sīkdatnes nevar saturēt datora vīrusus, ka arī ar sīkdatņu palīdzību nav iespējams instalēt spiegprogrammatūru vai ļaunprātīgu programmatūru Jūsu datorā.

Vairāk par sīkdatnēm skatīt informāciju interneta vietnē.

3.5.     Personas datu kategorijas

3.5.1.      Personiskā informācija un identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai cits identifikācijas numurs, ja personas kods nav piešķirts);

3.5.2.      Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);

3.5.3.      Biometrijas dati (sejas attēls) – videonovērošana;

3.5.4.      Finanšu dati, dati par līdzekļu izcelsmi;

3.5.5.      Dati par izglītību un profesionālo pieredzi;

3.5.6.      Saziņas dati, sarakste;

3.5.7.      Mūsu pakalpojumu sniegšanas izvērtēšanai un nodrošināšanai iesniegti dati (pieteikumi, veidlapas, līgumi u.tml.);

3.5.8.      Sensitīvi personas dati (sociālās uzņēmējdarbības programmas ietvaros)

3.5.9.      Citi dati atbilstoši attiecīgās valsts atbalsta noteikumiem.

 

4.   Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.     Līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

4.2.     Normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

4.3.     Saskaņā ar Jūsu piekrišanu;

4.4.     Tas nepieciešams mūsu leģitīmu (likumīgu) interešu īstenošanai.

5.   No kā mēs iegūstam personas datus?

5.1.      Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms pakalpojuma nodrošināšanas, kā arī kad Jūs apmeklējiet mūsu reģionālos centrus vai centrālo biroju (videonovērošana) un mūsu mājaslapu (piesakoties mūsu jaunumu saņemšanai), kā arī individuālo tikšanos laikā. Aizpildot konsultāciju pieteikumu kalkulatora formā vai citā īpaši izveidotā formā.

5.2.     Mūsu sadarbības partneri

Mēs Jūsu personas datus varam saņemt no kredītiestādēm, finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem un trešajām pusēm, pie kā Jūs esat vērsušies arī ar mērķi saņemt kādu no mūsu pakalpojumiem (Piemēram, atbalstu un attīstību programmu ietvaros).

5.3.     Pasākumi

Ar Jūsu piekrišanu mēs iegūstam personas datus no Jums informatīvos semināros, konferencēs, diskusijās, uzņēmēju dienās u.tml. Personas dati tiek iegūti, piesakoties uz šiem pasākumiem mūsu tīmekļa vietnē vai aizpildot reģistrācijas veidlapas vai kontaktu iegūšanas kartītes pasākumu laikā, kā arī rīkojot momentloterijas, profesionālas aptaujas.

5.4.      Publiski un privāti reģistri

6.   Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

6.1.      Pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri

Lai spētu izpildīt mums uzliktos pienākumus kā atbalsta un attīstības programmu īstenotājam mums ir nepieciešams sniegt informāciju un Jūsu personas datus par atbalsta programmu īstenošanas gaitu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) un citām mūsu uzraudzības un sadarbības iestādēm.

Mēs Jūsu personas datus nododam kredītiestādēm, finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem un trešajām pusēm, kas ir iesaistītas Jūsu izvēlētā pakalpojuma nodrošināšanas izpildē.

Papildus tam, lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas Jūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Jūsu personas datus. Mēs izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un likumu prasībām. Šie uzņēmumi nav tiesīgi Jūsu personas datus izmantot kādiem citiem mērķiem.

6.2.      Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu likumu pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Noteiktos gadījumos mēs Jūsu personas datus nodosim finanšu izmeklēšanas iestādēm.

7.   Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ) teritorijā. Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

8.       Personas datu glabāšanas ilgums

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar mūsu savstarpējo līgumu, mūsu leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas mums jāievēro (piemēram, īstenojot atbalsta un attīstības programmas).

9.       Personas datu aizsardzība

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

10.   Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

10.1.  Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

10.2.  Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

10.3.  Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

10.4.  Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

10.5.  Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt personas datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

10.6.  Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti vai citi saistoši dokumenti pieprasa mums saglabāt datus pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

10.7.  Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

10.8.  Datu pārnese

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

11.   Ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

11.1. Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Reģistrācijas nr. 50103744891
Adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1050
Tālr. 67774010
altum@altum.lv

11.2. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Gints Puškundzis; gints.puskundzis@altum.lv