FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM vadība un struktūra

Valde

Reinis Bērziņš

Valdes priekšsēdētājs

Reinis Bērziņš ir biznesa vadības un finanšu profesionālis ar ievērojamu pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā. Ieguvis maģistra grādu starptautiskajās finansēs un banku darbībā, kā arī biznesa vadībā (Šveices Biznesa skolā) un tiesību zinātnēs. Galvenās atbildības jomas: finanšu un resursu vadība, juridiskie un personāla jautājumi un uzņēmumu energoefektivitāte. Starptautiska investīciju fonda “Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds” padomes loceklis.ALTUM vada no 2015.gada 12.oktobra.

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Jēkabs Krieviņš

Valdes loceklis

J.Krieviņš ir finanšu jomas eksperts ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi uzņēmējdarbības kreditēšanas procesu organizēšanā un vadīšanā, kas gūta, strādājot gan komercbanku, gan valsts finanšu iestāžu sektorā. Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības un iestāžu vadībā, banku darbinieka sertifikātu un bakalaura grādu ekonomikā. Jēkabs Krieviņš ir atbildīgs par IT un tehnoloģiju attīstību, ALTUM klientu un reģionālajiem pakalpojumu centriem, kā arī par Latvijas Zemes fonda pārraudzību.

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Inese Zīle

Valdes locekle

Ir 20 gadu darba pieredze finanšu sektorā, tai skaitā vairāk nekā 15 gadu pieredze, vadot dažādus departamentus, kā arī darba pieredze valsts sektorā. Inese Zīle ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Galvenās atbildības jomas: korporatīvā pārvaldība, mārketings un sabiedriskās attiecības, ALTUM valsts atbalsta programmu izstrāde un eksporta garantijas. Inese Zīle ir Latvijas Finanšu nozares asociācijas un AS "Sadales tīkls" padomes locekle.

Pilnvaru termiņš: 10.06.2021.

Aleksandrs Bimbirulis

Valdes loceklis

Ir vairāk nekā 20 gadu pieredze, strādājot banku un finanšu sektorā. Absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kā arī ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnēs Biznesa augstskolā “Turība”. A.Bimbiruļa pārziņā ir risku vadība un iekšējās kontroles sistēmas kvalitāte, administratīvā vadība, kā arī kreditēšanas procesa organizēšana un vadīšana.

Pilnvaru termiņš: 25.06.2023.

Ieva Jansone-Buka

Valdes locekle

Ieva Jansone – Buka ir ieguvusi profesionālā maģistra grādu uzņēmējdarbībā Rīgas Ekonomikas Augstskolā, sociālo zinātņu bakalaura grādu vadības zinātnē un politikas zinātnē Latvijas Universitātē. I.Jansones – Bukas darba pieredze ir saistīta ar finanšu nozari, strādājot vadošos amatos IPAS “INDEXO”, SIA “IJ Birojs” un Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiālē. I. Jansone – Buka strādājusi augstākās vadības amatos vietējos uzņēmumos SIA “Clean R”, SIA ”Vides Pakalpojumu Grupa”. I. Jansone – Buka ir IPAS “Indexo" padomes locekle.

Pilnvaru termiņš: 17.03.2024.

Padome

Līga Kļaviņa

Padomes priekšsēdētāja. Valsts sekretāra vietniece finanšu politikas jautājumos Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Līdz tam ieņēmusi vairākus vadošos amatus Finanšu ministrijā, pārstāvot Latvijas valsts intereses valsts kapitālsabiedrībās, kā arī ilgstoši darbojusies starptautiskajās finanšu institūcijās. Līga Kļaviņa ieguvusi maģistra grādu jurisprudencē.

Pilnvaru termiņš: 27.12.2022.

Jānis Šnore

Padomes loceklis ar 15 gadu pieredzi finanšu vadībā un plānošanā. Jānis Šnore patlaban ir Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis maģistra grādu lauksaimniecības zinātnē, kā arī Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūta diplomu par profesionālās izglītības kursu starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās.

Pilnvaru termiņš: 27.12.2022.

Ilze Baltābola

Padomes locekle ar pieredzi uzņēmējdarbības vides uzlabošanas politikas koordinēšanā un uzņēmējdarbības atbalsta programmu ieviešanā Latvijā. Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece.  Absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, iegūstot maģistra grādu Eiropas studijās. 

Pilnvaru termiņš: Uz laiku, līdz tiks atlasīts kandidāts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā. 

Kapitāla daļu turētāju pārstāvji

Baiba Bāne

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Dace Lucaua

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

Edmunds Valantis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Revīzijas komiteja

Gunta Darkevica

Revīzijas komitejas vadītāja. Zvērināta revidente.

Pilnvaru termiņš: 30.11.2023.

Gints Trupovnieks

Revīzijas komitejas loceklis. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks – nodaļas vadītājs

Pilnvaru termiņš: 30.11.2023.

ALTUM administratīvā struktūra

Akcionāru sapulce
Iekšējā audita daļa
Padome
Revīzijas komiteja

Valde

Valdes loceklis
Kredītu un garantiju departaments
Risku vadības departaments
Administratīvais departaments
Saistību izpildes un kontroles departaments
Valdes loceklis
Klientu vadības departaments
5 reģionālie centri
Informācijas tehnoloģiju departaments
Zemes fonda pārvaldes daļa
Privātpersonu garantiju daļa
Valdes priekšsēdētājs
Plānošanas un finanšu vadības departaments
Uzņēmumu energoefektivitātes daļa
Grāmatvedības departaments
Juridiskais departaments
Finanšu starpnieku daļa
Personāla daļa
Valdes loceklis
Programmu attīstības departaments
Eksporta garantiju daļa
Korporatīvo darījumu daļa
Energoefektivitātes programmu departaments
Mārketinga daļa