FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Valdes loceklis (Riska kapitāla pārvaldība)

Valdes locekļa/-les amata kandidātiem nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Obligātās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs, finansēs vai tiesību zinātnēs

 • vismaz triju gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) vadošā amatā (valdes loceklis, uzņēmuma vadītājs vai cits augstākā līmeņa vadītājs), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus

 • pieredze darbā ar riska kapitāla instrumentiem/pārvaldību

 • vēlama pieredze riska kapitāla fondu jomā

 • valsts valodas un angļu valodas prasmes – C1 līmenis

Zināšanas un izpratne par:

 • valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu izstrādi un ieviešanu

 • valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu

 • valsts kapitālsabiedrību darbību

 • AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" darbības jomu un regulācijas vidi

 • korporatīvās pārvaldības jautājumiem

Kompetences:

 • komandas vadīšana

 • lēmumu pieņemšana un atbildība

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu

 • biznesa un stratēģiskā domāšana

 • pārliecināšana un ietekme

Īpašie noteikumi:

 • nevainojama reputācija

 • atbilstība likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā prasībām

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām

 • atbilstība Attīstības finanšu institūcijas likuma 7. panta prasībām

Mēneša pamatalga (bruto):  6667 EUR

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks vadītāju atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un atlases konkursa Nominācijas komisija.

Kandidātiem līdz 2020. gada 20. novembrim (ieskaitot) jāiesniedz izvērtēšanai, nosūtot to SIA “Fontes Executive Search” konsultantei Inese Kamarūtei uz e-pastu inese.kamarute@fontes.lv :

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību);

 • Curriculum Vitae (CV); lūdzam aizpildīt CV formu (pieejama arī Fontes mājas lapā- https://fontes.lv/cv-forma/)

 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas un Attīstības finanšu institūcijas likuma 7.panta prasībām; lūdzam izmantot formu “Atbilstības apliecinājums”

 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search” un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (datu pārzinis).

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu fontes@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu valdeskonkurss@altum.lv (ja vēlaties, lai AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" pārtrauc Jūsu datu apstrādi.