FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Izsoles procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par izsoli
Publikācijas datums: 09.05.2022.
Izsoles procedūra: Rakstiska
Nosaukums: Portfeļgarantiju programmas kredītiestāžu atlases trešā kārta
ID Numurs:
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.06.2022.
Informācija par izsoli: Noteikumi
Publikācijas datums: 12.05.2021.
Izsoles procedūra: Rakstiska
Nosaukums: Mājokļu kreditēšanas portfeļgarantiju programmu kredītiestāžu atlase
ID Numurs:
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.06.2021.
Informācija par izsoli: Noteikumi
Publikācijas datums: 29.06.2020.
Izsoles procedūra: Rakstiska
Nosaukums: Studiju un studējošo kreditēšanas portfeļgarantiju programmas kredītiestāžu atlase
ID Numurs:
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 31.07.2022.
Informācija par izsoli: Ziņojumi Noteikumi
Publikācijas datums: 26.03.2020.
Izsoles procedūra: Rakstiska
Nosaukums: COVID-19 krīzes portfeļgarantiju programmas kredītiestāžu atlase
ID Numurs:
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 31.03.2020.
Informācija par izsoli: Ziņojumi Noteikumi
Publikācijas datums: 04.09.2019.
Izsoles procedūra: Rakstiska
Nosaukums: Portfeļgarantiju programmas kredītiestāžu atlases otrā kārta
ID Numurs:
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.10.2019.
Informācija par izsoli: Ziņojumi Noteikumi
Publikācijas datums: 09.02.2018.
Izsoles procedūra: Rakstiska
Nosaukums: Portfeļgarantiju programmas kredītiestāžu atlase
ID Numurs:
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.04.2018.
Informācija par izsoli: Ziņojumi Noteikumi