FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

ALTUM iepirkumi un izsoles

Turpmāk visi iepirkumi Elektronisko iepirkumu sistēmā

Iepirkumus realizējam ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principus.

Iepirkumi ALTUM vajadzībām tiek veikti saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kas tos regulē. ALTUM darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, vienlaikus nodrošinot līdzekļu efektīvu izmantošanu. ALTUM sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, ievērojot brīvas konkurences un taisnīgas attieksmes principus. Iepirkumu pamatnostādnes.

Publikācijas datums
Iepirkuma procedūra
Nosaukums
ID Numurs
Piedāvājumu iesniegšanas datums
Informācija par iepirkumu
Publikācijas datums: 17.04.2018.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Par AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” gada finanšu pārskatu revīziju
ID Numurs: ALTUM 2018/6/GD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 16.04.2018.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 08.02.2018.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Oracle datu bāzes licences un uzturēšana
ID Numurs: ALTUM 2018/3/ITD
Piedāvājumu iesniegšanas datums:
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 05.02.2018.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Degvielas iegāde
ID Numurs: ALTUM 2018/1/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.02.2018.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi
Publikācijas datums: 12.01.2018.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Autotransporta tehniskā apkope un remonts
ID Numurs: ALTUM 2018/2/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.01.2018.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums
Publikācijas datums: 22.12.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Būvniecības dokumentācijas konsultāciju pakalpojumi
ID Numurs: ALTUM 2017/31/EPD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 19.01.2018.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi
Publikācijas datums: 22.12.2017.
Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss
Nosaukums: Telpu uzkopšana
ID Numurs: ALTUM 2017/32/TSND
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.01.2018.
Informācija par iepirkumu: Ziņojumi
Publikācijas datums: 18.12.2017.
Iepirkuma procedūra: 9.panta kārtībā
Nosaukums: Aizdevumu nodrošinājuma monitorēšanas konsultācijas un darbi
ID Numurs: ALTUM 2017/30/KGD
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.01.2018.
Informācija par iepirkumu: Lēmums par iepirkuma rezultātiem Līgums