FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt grantu

Uz grantu var pretendēt uzņēmumi, kas reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā

Atbalstu piešķir

  • sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
  • biznesa uzsācējiem - fiziskām personām, kuras uzvarējušas Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā
  • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbināti bezdarbnieki: ilgstošie, gados vecāki (par 54 gadiem),  ar apgādājamiem, ar invaliditāti, personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam)

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm

  • statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
  • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
  • tiek nodarbināti algoti darbinieki
  • par visiem nodarbinātajiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā