FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt mikroaizdevumu

Mikroaizdevumu var saņemt uzņēmumi, individuālie komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji. 

Mikroaizdevuma saņemšanai var pieteikties arī biznesa uzsācēji pirms uzņēmuma izveidošanas – tiem jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem 2 mēnešu laikā pēc ALTUM lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.

Aizdevumu izsniedz 

 • uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem;
 • uzņēmumiem, kuru gada neto apgrozījums vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kā arī gada bilance nepārsniedz 1 992 020,53 EUR;
 • uzņēmumiem, kuriem nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID, nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
 • uzņēmumiem, kuriem saistību summa ALTUM, komercbankās vai citās finanšu iestādēs nepārsniedz 70 000 EUR;
 • individuālajiem komersantiem;
 • biznesa uzsācējiem pirms uzņēmuma izveidošanas (jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem 2 mēnešu laikā pēc ALTUM lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu);
 • zemnieku saimniecībām;
 • zvejnieku saimniecībām.

 Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kas programmā ietvaros netiek atbalstītas:  

 • zivsaimniecība un akvakultūra (zivju audzēšana, zvejniecība, zivju un vēžveidīgo pārstrāde); 
 • apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi; 
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde uzņēmumiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu; 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu; 
 • azartspēles un derības; 
 • ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība; 
 • tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība. 

Uzņēmumi, kam mikroaizdevumu neizsniedz:

 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.