FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Skaitļos: Kredītu garantijas 2020

17. Marts 2021

Skaitļos

Garantiju portfelis uz 31.12.2020 | 222.9 MEUR ( +1.9% pret Q3)

Izsniegtas garantijas 4.cet. 2020 | 14.0 MEUR ( -38.8% pret Q3) 

Neskatoties uz to, ka aizvadītais gads ir bijis izaicinājumiem bagāts, ir liels prieks par veiksmīgo sadarbību starp ALTUM un kredītiestādēm, kas krīzes ietekmē kļuvusi tikai spēcīgāka.

Kopumā 2020. gads bijis ļoti aktīvs un esam izsnieguši individuālās kredītu garantijas kopsummā par 87.7 MEUR (+59.2% pret 2019. gadu), komercbanku garantēto aizdevumu apjoms sasniedzis 179.4 MEUR. ALTUM individuālās kredītu garantijas  2020.gadā saņēmuši 210 uzņēmumi. Jāatzīst, ka liela ietekme pieaugošajam garantiju apjomam ir bijusi Covid-19 krīzes garantiju programmai, kuras ietvaros esam atbalstījuši Latvijas uzņēmumu likviditātes nodrošināšanu. Tomēr līdzvērtīgi rādītāji kā 2019.gadā ir bijuši arī jaunu projektu finansēšanā.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ievērojams jaunu projektu kāpums bijis lauksaimniecības un mežsaimniecības sektorā, kas varētu būt skaidrojams ar pēdējo projektu realizēšanu esošajā ES finansējuma plānošanas periodā. Savukārt, Covid-19 krīzes ietekmē būtisks kritums vērojams pakalpojumu segmentā.

Mazo uzņēmumu finansēšanas apjomi portfeļgarantiju programmās 2020.gadā piedzīvojuši nelielu kritumu – garantiju portfelis palielinājies par 7.9 mEUR (-21.8% pret 2019.gadu).

Grafikos zemāk var aplūkot izsniegto garantiju, portfeļa un nozaru sadalījumu:  

 
Visi jaunumi