FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Pēcuzraudzība

Pēc projekta pabeigšanas klients divu gadu laikā paziņo, kad ir gatavs uzsākt pēcuzraudzību.

Pēcuzraudzību veic par 3 gadiem. Šajā laikā LIAA izvērtēs, vai tiek sasniegti uzņēmuma izvirzītie investīciju mērķi un solītie rādītāji. ALTUM piemēros kapitāla atlaidi atbilstoši LIAA lēmumam.

kapitala-atlaide-web-pecuzraudziba_new.jpg

* - vai pēc 2 gadiem pēc projekta pabeigšanas, ja nav saņemts klienta paziņojums
** - par vienu trešdaļu var tikt samazināta ALTUM izsniegtā aizdevuma pamatsumma.
*** - komersants zaudē vienu trešdaļu no projektam maksimāli pieejamās kapitāla atlaides apjoma.

 

Kapitāla atlaide tiek piemērota trīs daļās. Pēc katra pēcuzraudzības gada par vienu trešdaļu var tikt samazināta izsniegtā aizdevuma pamatsumma.  

Ja komersants kādā pēcuzraudzības gadā neizpilda projekta ietvaros noteiktos sasniedzamos rādītājus, kapitāla atlaide par attiecīgo pēcuzraudzības gadu netiek piemērota un komersants zaudē attiecīgo vienu trešdaļu no projektam maksimāli pieejamās kapitāla atlaides apjoma.

 • Kapitāla atlaide līdz 100% no Altum aizdevuma tiek piemērota, ja uzņēmums investīciju projekta pēcuzraudzības posmā izpilda LIAA atlasē pieteiktos rādītājus par vismaz četriem no pieciem rādītājiem:

  • eksporta apjomu,

  • radītajām darba vietām,

  • darba samaksu,

  • ieguldījumu pētniecībā un attīstībā

  • investīciju projektā veikto ieguldījumu īpatsvaru zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā.