FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Nosacījumi

Investīciju projektus atlasa un lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu un tālāku virzīšanu pieņem LIAA.

Tie investīciju projekti, kas būs saņēmuši LIAA apstiprinājumu, tiks virzīti aizdevuma pieteikuma izvērtēšanai uz ALTUM.

 • Kas var pretendēt uz ALTUM aizdevumu ar kapitāla atlaidi:

  • Uzņēmums atbilst vidējo un lielo komersantu statusam

  • Projekts atbilst atbalstāmajām nozarēm

  • Projekta plānotās investīcijas ir vismaz 10 milj EUR apmērā

  • Projekta īstenošana nav uzsākta pirms pieteikuma iesniegšanas Altum un Altum veiktas pārbaudes projekta īstenošanas vietā

  • Plānotais projekts paredz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai

 • Aizdevums tiek izsniegts tikai kapitāla atlaides apmērā.

  • Līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām (materiālo un nemateriālo aktīvu izmaksas, piemēram, iekārtas). Attiecināmās izmaksas ir ierobežotas attiecībā uz būvniecības un nekustamā īpašuma iegādes izmaksām - tās var sastādīt līdz 40% no projekta attiecināmām izmaksām.

  • Līdz 10 mEUR liels aizdevums, ievērojot pieļaujamās atbalsta intensitātes

  • Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte projektiem (līdz 50 000 000 EUR ) no projekta attiecināmām izmaksām ir:

  - Rīgā un Pierīgas reģionā 30 % (lielajiem komersantiem) vai 40 % (vidējiem komersantiem)

  - Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā 40 % (lielajiem komersantiem) vai 50 % (vidējiem komersantiem)

   

  • Termiņš līdz 20 gadiem

 • Atbalsta ietvaros finansējumu nepiešķir:

  • apgrozāmajiem līdzekļiem

  • PVN apmaksai

  • projekta sagatavošanas darbiem

  • transportlīdzekļu iegādei

  • tādiem investīciju projektiem, kas ir uzsākti pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas Altum. 

 • Altum aizdevums ir struktūrā subordinēts pret cita finansētāja aizdevumu un pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu. Aizdevuma likme ir vienāda ar cita finansētāja aizdevuma likmi. Altum aizdevums nepārsniedz cita finansētāja aizdevuma apmēru (cita finansētāja aizdevumam jābūt EUR).

  PIEMĒRI:

   

  1) ja cits finansētājs piemēro mainīgo procentu likmi, kas piesaistīta 6M EURIBOR - Altum aizdevuma mainīgās procentu likmes fiksētā daļa būs vienāda ar cita finansētāja aizdevuma procentu likmes fiksēto daļu, savukārt Altum aizdevuma mainīgās procentu likmes mainīgā daļa - būs vienāda ar 6M EURIBOR. Ja procentu likmes mainīgās daļas noteikšanas, pārskatīšanas vai grozīšanas brīdī 6M EURIBOR ir negatīvs, tad Altum aizdevuma procentu likmes mainīgajai daļai tiek piemērota 0 (nulles) vērtība 

  2) ja cits finansētājs piemēro fiksēto procentu likmi - Altum aizdevuma procentu likme būs vienāda ar cita finansētāja aizdevuma fiksēto procentu likmi

 • Kapitāla atlaide ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums. Maksimālais kapitāla atlaides apmērs projektam tiek noteikts uzreiz aizdevuma piešķiršanas laikā, savukārt faktiskais piemērotais kapitāla atlaides apmērs ir atkarīgs no projekta snieguma pēcuzraudzības posmā.

 • Vairāk par nosacījumiem

   

  Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai