FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par mikrokreditēšanas programmu

Vienkārši saņemams neliels aizdevums uzņēmumam līdz 10 darbiniekiem, kam var pieteikties arī pirms uzņēmuma nodibināšanas. 

  • Maksimālais aizdevuma apmērs  - līdz 14 300 EUR investīcijām un  līdz 7 200 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem. 

  • Aizdevumama ir fiksēta procentu likme no 5% līdz 8% gadā.

  • Aizdevuma termiņš - līdz 5 gadiem.

  • Aizdevuma nodrošināšanai nepieciešama uzņēmēja līdzdalība 10 % apmērā projektos, kuru kopējā summa ir virs 7 200 EUR. 

  • Aizdevuma saņemšanai tiek piesaistīts uzņēmuma īpašnieka privātais galvojums.

  • Nodrošinājuma vērtībai jābūt sākot no 74% no aizdevuma summas.

  • Programmas ietvaros var saņemt vairākus aizdevumus, bet ne vairāk  kā vienu aizdevumu  kalendārā gada ietvaros.

  • Mikroaizdevuma mērķis ir neliela biznesa uzsākšana vai attīstīšana mikrouzņēmumiem un biznesa uzsācējiem. 

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013 un 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013

  • Programmu regulējošie 06.09.2011 MK noteikumi Nr.698 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros”