FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevumam iesniedzamie dokumenti

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Iesniedzamie dokumenti mans.altum.lv:

  • Statūti
  • Konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem
  • Pērkamo iekārtu specifikācija
  • Līgumi, nodomu protokoli par iekārtu piegādēm un uzstādīšanu, subsīdijām un citu atbalstu maksājumie
  • Lēmums vai līdzvērtīgs dokuments par projekta īstenošanu ar atbalstu (jāiesniedz, ja projektam piesaistīts atbalsts no LAD, LIAA vai CFLA)
  • Uzņēmuma operatīvais finanšu pārskats, kas nav vecāks par 3 mēnešiem ar atšifrējumiem (kreditoru, debitoru atšifrējums, pamatlīdzekļu saraksts, PZA atšifrējums)
  • Naudas plūsmas prognoze* 2 gadiem

* Būtiski norādīt pieņēmumus, kas ievērtēti sagatavojot finanšu prognozes. Naudas plūsmas prognoze var tikt sagatavota pēc tiešās vai netiešās metodes pēc uzņēmuma izvēles. 

Papildu iesniedzamie dokumenti: