Kas var saņemt grantu

Uz grantu var pretendēt uzņēmumi, kas reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā

Atbalstu piešķir

  • sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
  • biznesa uzsācējiem - fiziskām personām, kuras uzvarējušas Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā
  • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbinātas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam)

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm

  • statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
  • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
  • tiek nodarbināti algoti darbinieki
  • par visiem nodarbinātajiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā

 

 

 

Fatal error: Call to undefined method xmlTemplate_redirect::getSideBlockHtml() in /var/www/html/altum/shared/cache/smartycache_78553481d6932c3cc388c0e7e75^%%33^334^33481074%%who.tpl.php on line 37