FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt grantu

Uz grantu var pretendēt uzņēmumi, kas reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā

Atbalstu piešķir

  • sabiedrībām ar ierobežotu atbildību
  • biznesa uzsācējiem - fiziskām personām, kuras uzvarējušas Labklājības ministrijas rīkotā ideju konkursā
  • darba integrācijas sociāliem uzņēmumiem, kuros nodarbinātas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam)

Granta saņēmējam jāatbilst šādām pazīmēm

  • statūtos ir noteikts sociālais mērķis ar pozitīvu sociālu ietekmi
  • peļņa tiek izmantota statūtos noteiktā sociālā mērķa sasniegšanai
  • tiek nodarbināti algoti darbinieki
  • par visiem nodarbinātajiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā