FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Atbalsta apmēra ierobežojumi

  • Pagaidu regulējuma 3.1.sadaļas ietvaros piešķiramā ierobežota apjoma atbalsta apmērs vienam atbalsta saņēmējam un ar to saistīto personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro.
  • Šobrīd vairākas iestādes (VID, VKKF, LIAA, Altum) ievieš programmas, saskaņā ar šo regulējumu. Visbiežāk šis atbalsts tiek sniegts grantu veidā Covid-19 seku mazināšanai.
  • Ņemot vērā, ka šis uzskaitījums ir jāveic visām iestādēm, piesakoties atbalstam šo programmu ietvaros, ir jānorāda visu šo iestāžu nosaukumi, Ministru kabineta noteikumi, saskaņā ar kuriem piešķirts atbalsts.’
  • Altum rīcībā ir informācija par šādām ierobežotā atbalsta programmām:

Nr.

Programma

MKN

Atbalsta sniedzējs

Publiski pieejamā informācija

1

Grants AL plūsmas nodrošināšanai

10.11.2020. Nr. 676

VID

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika-3

2

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem

14.07.2020. Nr. 455

LIAA

https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-turisma-uznemumiem-krizes-seku-parvaresanai

3

Atbalsts eksportējošiem uzņēmumiem

14.07.2020. Nr. 457

LIAA

https://www.liaa.gov.lv/lv/covid19/atbalsts-eksportejosiem-krizes-seku-parvaresanai

4

Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija

21.01.2021. VKKF apstiprinātā atbalsta programma "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija"

VKKF

https://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/kult%C5%ABras-pas%C4%81kumu-r%C4%ABkot%C4%81ju-bi%C4%BCe%C5%A1u-kompens%C4%81cija.html

5

"Covid-19 ietekmēto kultūras organizāciju ilgtspēja" 2021.gadā

26.03.2021. VKKF apstiprinātā atbalsta programma "Covid-19 ietekmēto kultūras organizāciju ilgtspēja"

VKKF

https://www.kkf.lv/aktualit%C4%81tes/covid-19-ietekm%C4%93to-kult%C5%ABras-organiz%C4%81ciju-ilgtsp%C4%93ja.html

6

Atbalsts lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi 14.04.2020. Nr.219

LAD 

 

7

Atbalsts repatriācijas izmaksu segšanai tūrisma operatoriem 16.06.2020. Nr.400   PTAC  

8

 Atbalsts mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība 04.02.2021 Nr.86   Altum  MKN vēl nav stājušies spēkā

9

Nomas apgrozījuma krituma kompensācija Covid-19 krīzes skartajiem komersantiem 08.04.2021 Nr.229  LIAA   MKN vēl nav stājušies spēkā

10

Atbalsts Covid-19 krīzes skartajiem sporta centriem 29.04.2021. Nr. 277 LIAA   MKN vēl nav stājušies spēkā

11

Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību 02.04.2020. Nr.180  Publiskas personas (valsts un pašvaldību iestādes) un to KS  

12

Publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību 14.07.2020. Nr.453 Publiskas personas (valsts un pašvaldību iestādes) un to KS