FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileIcon/54/descriptionIcon/54/doneIcon/54/publicIcon/54/searchbackgroundLayer 1

Kredītu brīvdienu garantija | Covid-19

Uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās, piedāvājam kredīta garantiju, kas ļaus bankai atlikt pamatsummas maksājumu. Kopējais garantijām pieejamais finansējums 25 MEUR

  • Pieejama saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniekiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarei

  • Garantijai var pretendēt MVU un lielie uzņēmumi

  • Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no saimnieciskā darbības veicēja 2019.gada kopējā apgrozījuma, bet maksimālā garantijas summa nepārsniedz 5 MEUR

  • Garantija sedz līdz 50 % no finanšu pakalpojuma summas (atlikuma garantijas piešķiršanas brīdī)

  • Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju aizdevumu finanšu pakalpojumiem, līdz 3 gadiem – apgrozāmo līdzekļu finanšu pakalpojumiem

  • Garantijas prēmija 0.5% gadā

  • Atbalstu sniedz līdz 2020. gada 31.decembrim

    Atbalstu sniedz saskaņā ar MKN 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi covid-19 izplatība".