FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

1.      Kāds ir valsts un Altum atbalsts uzņēmumiem, kas nonākušiem grūtībās sakarā ar Covid-19?
ALTUM Covid-19 krīzes ietvaros sniedz kredītu brīvdienu garantijas bankās un Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, kas palīdz uzņēmumiem pārvarēt likviditātes problēmas. Par citu valsts un ES atbalstu uzziniet www.mk.gov.lv

2.      Vai  garantiju var saņemt tikai par esošām saistībām?
Gan par esošām, gan jaunām. Ņem vērā, ka par esošām saistībām garantiju var piesaistīt tikai, ja tiek atlikti pamatsummas maksājumi investīciju aizdevumiem  un finanšu līzingam vai pagarināts aizdevuma gala atmaksas termiņš apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

3.      Kādiem pakalpojumiem var piesaistīt garantijas?
Garantijas var piesaistīt Investīciju kredītiem, finanšu līzingiem un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem (t.sk. overdraftiem un kredītlīnijām).

4.      Kādiem kritērijiem jāatbilst uzņēmumam, lai pieteiktos Altum garantijai?
Krīzes kredītu garantiju var pieteikt gan sīkie, mazie un vidējie uzņēmumi, gan lielie saimnieciskās darbības veicēji., tāpat arī lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras saimnieciskās darbības veicēji. Ierobežotās nozares pieejamas šeit.
Atbalsta pretendents nedrīkst tikt klasificēts kā grūtībās nonākušu uz 31.12.2019. Grūtībās nonākuša uzņēmuma kritēriji:
MVU: Zaudējumu apjoms (tekošā gada un iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi) uzņēmuma bilancē pārsniedz ½ no pamatkapitāla.
Lielajiem saimnieciskas darbības veicējiem: (1) Zaudējumu apjoms (tekošā gada un iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi) uzņēmuma bilancē pārsniedz ½ no pamatkapitāla; (2) Saistību segšanas koeficients ne zemāks par 1; (3) Saistību pret pašu kapitāla rādītājs ne lielāks par 7.5

5.      Kā pieteikties garantijai?
Garantija jāpiesaka savā bankā, kur arī tiek noformēts pieteikums.

6.      Cik ilgā laikā izskata garantijas pieteikumu?
Līdz 5 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

7.      Kādus dokumentus jāpilda?
Iesniedzamie dokumenti 

8.      Kur var saņemt konsultāciju?
Interesējieties savā bankā, vai ALTUM garantiju daļā (e-pasts: garantija@altum.lv; tel. 67774151)

9.      Kāda ir garantiju maksa?
MVU garantijas maksa 0.5% gadā no garantijas summas. Lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem 0.5 – 1.25% gadā.