Kas var saņemt eksporta kredīta garantiju

Eksporta kredīta garantiju var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti preču un pakalpojumu eksportētāji

Eksporta kredīta garantiju var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kurām:

  • nav ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai īstenots tiesiskās aizsardzības process;

  • nav ar tiesas lēmumu īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, saimnieciskā darbība izbeigta;

  • saskaņā ar VID pieejamo informāciju nav VID administrēto nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150.

 

Fatal error: Call to undefined method xmlTemplate_redirect::getSideBlockHtml() in /var/www/html/altum/shared/cache/smartycache_78553481d6932c3cc388c0e7e75^%%33^334^33481074%%who.tpl.php on line 37