ES un OECD valstis

ALTUM sniedz eksporta kredīta garantijas darījumiem uz Eiropas Savienības valstīm, kā arī Norvēģiju, Šveici un ASV, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Austrāliju. 

Pakalpojums pieejams uzņēmumiem izpildoties vienam no sekojošiem diviem kritērijiem:

  • ja eksportētāja kopējais eksporta apgrozījums ir zem 2 milj. EUR;
  • ja nozares specifika paredz atlikto maksājumu no 6 līdz 24 mēnešiem, neatkarīgi no eksporta apgrozījuma.

 

Valstis uz kurām pakalpojums tiek piedāvāts

Fatal error: Call to undefined method xmlTemplate_redirect::getSideBlockHtml() in /var/www/html/altum/shared/cache/smartycache_78553481d6932c3cc388c0e7e75^%%65^65A^65A18CE9%%countries.tpl.php on line 64