FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir Trīs jūru iniciatīvas ekonomiskā dimensija. Fonds iegulda infrastruktūras projektos Trīs jūru reģionā trīs jomās: transportāenerģētikā un digitālajās tehnoloģijās. Papildus sadarbības stiprināšanai un infrastruktūras uzlabošanai reģionā, fonda mērķis ir nodrošināt peļņu saviem investoriem. Par fonda ieguldījumu procesu ir atbildīgas profesionālas un neatkarīgas struktūras.

Fonda investori var būt institūcijas, kas pārstāv Trīs jūru valstis, starptautiskas finanšu institūcijas un privātie investori no visas pasaules. Tiek lēsts, ka fonda rīcībā būs no trīs līdz pieciem miljardiem eiro, tam investējot projektos, kuru kopējā vērtība sasniegs 100 miljardus eiro. Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonda līdzekļi papildina valsts naudu un Eiropas Savienības fondus.

Vairāk informācijas: Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds

Threeseas fund logo