FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par fondu

Par fondu

Trīs jūru iniciatīvas investīciju fonds ir investīciju instruments nozīmīgu infrastruktūras projektu finansēšanai Trīs jūru reģionā.

Trīs jūru fonda galvenais mērķis ir investēt transporta, enerģētikas un digitālās infrastruktūras sektoros ziemeļu-dienvidu asī Trīs jūru valstīs, un mazināt atšķirības atsevišķu Eiropas Savienības reģionu attīstībā.

Fonda uzdevums ir papildināt un stiprināt atsevišķu Trīs jūru valstu un Eiropas Savienības finanšu instrumentu kapitāla izvietošanu. Fonds ir komerciāla un tirgus virzīta iniciatīva, kas nodrošinās diversificētu ieguldījumu un pievilcīgu peļņu investoriem.

Trīs jūru fonds kā starptautisks uzņēmums tika izveidots saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, un šī valsts ir slavena starptautisku investoru finanšu atrašanās vieta.

Šis reģions saskaras ar grūtu uzdevumu likvidēt milzīgo infrastruktūras plaisu salīdzinājumā ar Rietumeiropas valstīm. Šī uzdevuma efektīva īstenošana ir liels izaicinājums mūsu reģiona valstu valdībām un finansēm.

Investīcijas nozīmīgā infrastruktūrā, kas paātrina ekonomisko attīstību, uzlabo savienojamību un sadarbību visā reģionā.

Transports

1


Paredzamā investīciju nepieciešamība ir ~ 120 miljardi eiro

Galvenās tēmas:

  • Transporta infrastruktūras kvalitātes atšķirības starp dalībvalstīm un citām ES valstīm
  • Ziemeļu–dienvidu maršruti kļūst arvien nozīmīgāki un vēsturiski bijuši ar nepietiekamām investīcijām
  • Dzelzceļa tīkli vēsturiski bijuši ar nepietiekamām investīcijām salīdzinājumā ar ceļiem
Enerģētika, efektivitāte un drošība

1

Paredzamā investīciju nepieciešamība ir ~ 28 miljardi eiro

Galvenās tēmas:

  • Piegāžu drošības un daudzveidības nodrošināšana
  • Klimata pārmaiņu politikas mērķi veicinās atjaunojamās enerģijas un pārejas posma degvielu izaugsmi
  • Decentralizēto energosistēmu izaugsme, kas veicina investīcijas tīklos
Digitālās un informācijas tehnoloģijas

1

Paredzamā investīciju nepieciešamība ir ~ 122 miljardi eiro

Galvenās tēmas:

  • Ievērojams datu izmantošanas pieaugums mājās, rūpniecībā un valsts pārvaldē
  • ES digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā (DESI) Trīs jūru iniciatīvas dalībvalstis atrodas zemākās pozīcijās salīdzinājumā ar ES valstīm

Pastāv būtiska prasība pēc investīcijām digitālajā infrastruktūrā, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc digitālajiem pakalpojumiem