FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par granta finansējumu

Mājas atjaunošanai nepieciešamās izmaksas varēsiet segt no ALTUM dāvinājuma – granta līdzekļiem, kā arī piesaistītā finasējuma vai ALTUM aizdevuma.

 • Piešķiramā granta apjomu aprēķina procentuāli no projekta attiecināmajām izmaksām –  līdz 50% 

 • Granta procentuālo apmēru ietekmē:

  • plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas
  • izvēlētais aizdevuma sniedzējs
 • Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas                   

  Granta apmērs 

  līdz 90 kWh/m2 gadā 50%
 • Izmantojot energoefektivitātes kalkulatoru aprēķiniet, vai projekts ir ekonomiski pamatots. Lai saņemtu dāvinājumu–grantu, projektam jāatmaksājas 30 gadu laikā