FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par aizdevuma garantiju

Ja aizdevuma piešķiršanai finansētājs prasa papildu nodrošinājumu, iespējams piesaistīt ALTUM garantiju.

 • ALTUM piešķir garantiju, ja:

  • finansētājs ir banka, starptautiska finanšu institūcija vai alternatīvais ieguldījumu fonds
  • aizdevuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem
  • aizdevuma procentu likme vai tās nemainīgā daļa fiksēta uz vismaz 10 gadiem (ja finansējuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās daļas)
  • garantija sedz līdz 80% no aizdevuma un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai nepārsniedz 3 000 000 EUR
 • garantijas termiņš ir līdz 20 gadiem

 • gada prēmijas likme ir 0,65% no garantijas saistību atlikuma