FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Covid19 saistītās izmaiņas līgumos

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un atsaucoties uz Iepirkumu Uzraudzības Biroja skaidrojumu, ka izsludinātā ārkārtas situācija ir pamats pasūtītājiem veikt grozījumus iepirkumu līgumā saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, uzskatam, ka Covid-19 izplatīšanās var tikt uzskatīta par nepārvaramas varas apstākli, ja līguma saistību izpildi objektīvi neiespējamu padara šī vīrusa izplatības ierobežošanas un risku mazināšanas pasākumi, piemēram, veikt būvdarbus, iekļūstot iedzīvotāju dzīvokļos.

Ņemot vērā augstāk minēto, šādos gadījumos pasūtītajam, atsaucoties uz Covid-19 izplatību kā nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāsniedz dokumentāli pierādījumi par to, ka līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama konkrēto apstākļu dēļ.

Gadījumā, kad būvniecības darbu veikšana kļuvusi neiespējama vīrusa izplatības ierobežošanas un risku mazināšanas pasākumu dēļ, pieņemtais lēmums par to jāatspoguļo būvniecības izpilddokumentācijā, sastādot aktu par fakta konstatāciju, kā arī veicot ierakstu būvdarbu žurnālā. Tāpat jārīkojas gadījumā, ja būvniecības darbu veikšana ir kļuvusi daļēji neiespējama.

Vienlaikus Altum aicina rūpīgi izvērtēt un pamatot katru ar ārkārtējo situāciju pamatotu līguma grozījumu veikšanas nepieciešamību, lai nepieļautu nepamatotu grozījumu veikšanu, kā rezultātā mainītos ekonomiskais līdzsvars par labu uzvarējušajam pretendentam.