FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Granta pieteikums

Lai sagatavotu un iesniegtu granta pieteikumu, jāveic piegādātāju atlase, jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un jāpiesaista finansējums

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

Ar 2021.gada 3.februāri ir stājušies spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā un vairs netiek paredzēts izņēmumus attiecībā uz pilnvarojuma došanai vai atsaukšanai nepieciešamo balsojumu. Atbilstoši grozījumiem – lēmums ir pieņemts, ja "par" nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecība uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem palicis nemainīgs – nepieciešams 100% balsis.

 Papildus vēršam uzmanību uz to, ka minētais regulējums attiecināms uz tiem lēmumiem, kuri pieņemti sākot ar 2021. gada 3.februāri.

1. Kopības lēmums

Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par dalību programmā un izvēlas pilnvaroto personu, kura pārstāv mājas intereses dažādās institūcijas, iesniedz pieteikumu grantam un aizdevumam, slēdz līgumus.

2. Kopības lēmums

Pirms granta lēmuma apstiprināšanas dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par projekta kopējām izmaksām, bankas aizdevuma un ALTUM granta finansēšanas nosacījumiem, par pilnvaroto personu un pilnvarojuma apmēru, kā arī par citiem jautājumiem, atbilstoši apliecinājuma paraugā norādītajiem lēmuma punktiem.

Lai dzīvokļu īpašniekiem un pilnvarotai personai, kas vada projektu, stiprinātu izpratni par paredzētajiem pienākumiem, iesakām parakstīt apliecinājuma paraugu par gatavību vadīt daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas projektu.

Pieteikums grantam

Pieteikumu grantam sagatavo pilnvarotā persona un iesniedz to ALTUM kopā ar visu nepieciešamo informāciju par dzīvokļu īpašniekiem.

Lai pieteiktos grantam, dzīvokļa īpašnieki, saimnieciskās darbības veicēji, aizpilda sekojošus dokumentus

Pilnvarotā persona aizpilda sekojošus dokumentus.

Pirms granta pieteikuma iesniegšanas:

  • Jaunam klientam reģistrējies portālā mans.altum.lv, aizpildi un iesniedz klienta anketu
  • Esošiem klientiem - atjauno klienta anketu

mans.altum.lv lietošanas pamācība

Skatīt mans.altum.lv lietošanas pamācību pieteikuma aizpildīšanai

Pēc lēmuma par finansējumu pieņemšanu, tiek noslēgts granta līgums. Publicētajam granta līguma projektam ir informatīvs raksturs. Tajā norādītie nosacījumi var tikt mainīti. 

Papildu finansējuma piesaiste un dokumenti bankām

Lai īstenotu energoefektivitātes projektu ir jāpiesaista kāds no finansējumiem.

  • Bankas vai ALTUM aizdevums
  • Energoservisa kompānija (ESKO), kurām mājas iedzīvotāji uzticējuši veikt mājas atjaunošanas darbus un uzņemties visas projekta saistības
  • Namu pārvaldnieks no saimnieciskajā darbībā gūtajiem ienākumiem vai piesaistītajiem finanšu līdzekļiem
  • No mājas uzkrājumu fonda

Bankām, ESKO vai namu pārvaldniekiem, lai sniegtu papildu finansējumu energoefetivitātes projektiem, jānoslēdz sadarbības līgums ar ALTUM.

Energoservisa kompānijas (ESKO), ar kurām ALTUM jau ir noslēgts sadarbības līgums: eco.NRG, Siltie NamiWSInvEsco.

Bankas, ar kurām ALTUM jau ir noslēgts sadarbības līgums: Banka CitadeleLuminorSwedbankSEB banka

Pilnvarotā persona pieteikumu finansētājam var iesniegt pēc tam, kad:

  • saņemts ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību
  • noslēgusies pakalpojumu sniedzēju atlases vai iepirkuma procedūra

Ja par aizdevuma piešķiršanu neizdodas vienoties ar kādu no minētajām bankām, tad aizdevuma saņemšanai variet pieteikties ALTUM

Dokumenti bankām 

 

Pieteikums DME programmas garantijai