FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Mazie aizdevumi lauku teritorijās

Vienkāršs aizdevums mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam – lauksaimniekam,  zivsaimniekam un jebkuram citam uzņēmējam. Pieteikties var arī pirms uzņēmuma dibināšanas. 

 • Par aizdevumu

 • Investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

 • Apmērs līdz 100 000 EUR, tai skaitā līdz 35 000 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem 

 • Līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem līdz 15 gadiem.

 • Izmaksas

 • Gada likme 3% - 8%

 • Paša līdzdalība projektā:

  • aizdevumam līdz 7 000 EUR - 0%

  • aizdevumam virs 7 000 EUR - 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)

 • Pakalpojumu cenrādis

 • Kas var saņemt aizdevumu

 • Lauku teritorijas un pilsētas ar iedzīvotāju skaitu līdz 15 000 (izņemot Ventspils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rīga, Valmiera, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Tukums, Salaspils un Ogre). Zivsaimniecībai nav teritorijas ierobežojums

 • Pieejams uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 150 000 EUR iepriekšējā gadā (neieskaitot valsts un ES atbalstu). Esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem darbības attīstībai nav apgrozījuma ierobežojumi

 • Nodrošinājums

 • Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu.

  • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI un COSME garantiju nosacījumiem

  • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

   

  Virs 25 000 EUR nodrošinājums ir uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi.

  • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

  • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības

  Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013,  18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013 un 27.06.2014. regulu (ES) Nr.717/2014. Programmu regulējošie 24.07.2018. MK noteikumi Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"