FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par MVU izaugsmes aizdevumu programmu

Investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar samazinātām nodrošinājuma prasībām

 • Par aizdevumu

 • Uzņēmumu un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstībai

 • Līdz 3 850 000  EUR

 • Investīcijām:

  • līdz 2 850 000 EUR un ne vairāk kā 90% no kopējām izmaksām
  • no 2 līdz 15 gadiem
 • Apgrozāmajiem līdzekļiem:

  • līdz 1 000 000 EUR vai līdz 285 000 EUR zvejas un akvakultūras projektos
  • no 2 līdz 5 gadiem
 • Izmaksas

 • Procentu likme no 3% + 6 EURIBOR

 • Līdzdalība investīciju projektos vismaz 10% no projekta kopējām izmaksām

 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

 • Uzņēmuma īpašnieka, kam pieder vismaz 10% kapitāldaļu, privātais galvojums

 • Aizdevumam var pieteikties

 • Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem nav pieejams komercbankas finansējums ar ierobežojumiem

 • > Kas var saņemt aizdevumu

 • Atbalsts investīcijām tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar 25.06.2014 Komisijas Regulu (ES) Nr. 702/2014 vai apgrozāmajiem līdzekļiem kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013.

   

  Programmu regulējošie 15.09.2009 MK noteikumi Nr. 1065 „Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”