FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kādas zemes iegādi fonds izvērtē

Latvijas zemes fonds veic tikai ekonomiski pamatotus un lietderīgus lauksaimniecības zemes iegādes darījumus, pērkot zemi gan no privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Kādus nekustamos īpašumus pērk Latvijas zemes fonds

  • īpašuma sastāvā esošā lauksaimniecības zeme ir vairāk nekā 50% no nekustamā īpašuma kopējās platības
  • īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā
  • īpašumam ir valsts, pašvaldības vai vietējās nozīmes labā stāvoklī esošs piebraucamais ceļš ar nobrauktuvi
  • īpašums atbilst Latvijas zemes fonda darbības mērķim
  • īpašumam nav noteikti būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumi
  • uz īpašuma neatrodas ēkas un būves, kuru kadastra vērtība pārsniedz 30% no īpašuma zemes kadastra vērtības, vai kas pieder citam īpašniekam, vai kultūras pieminekļi;
  • īpašums nav strīda objekts vai nav citādi apgrūtināts ar mantiska rakstura saistībām
  • tiek pārdots viss īpašums. Gadījumā, ja tiek pārdota daļa no īpašuma, tad Latvijas zemes fonds var pieņemt lēmumu par atdalāmās daļas pirkšanu, bet atdalīšana ir jāveic esošajam īpašniekam (pārdevējam) un pārdošanas – pirkšanas darījums var notikt tikai pēc īpašuma atdalīšanas