FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1

Kāds ir mājokļa garantijas saņemšanas process

Aizņēmējiem, kas vēlas saņemt hipotekāro aizdevumu, kurš nodrošināts ar ALTUM mājokļu garantiju, ir jāvēršas kādā no komercbankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.

Aizņēmējs

Banka

ALTUM

  1. Aizņēmējs iesniedz pieteikumu hipotekārā aizdevuma saņemšanai vienā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.
  2. Banka pārliecinās, ka aizņēmēja apgādībā ir vismaz 1 bērns vecumā līdz 23 gadiem (ieskaitot), ar ko tas dzīvo kopā. Banka izvērtē pieteikumu un lemj par ALTUM mājokļu garantijas piesaisti. Banka sagatavo un iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu . 
  3. ALTUM 5 darbdienu laikā izvērtē garantijas pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai atteikumu sniegt garantiju. Paziņojumu par pieņemto lēmumu ALTUM nosūta bankai. 
  4. Ja ir pieņemts lēmums par garantijas izsniegšanu, ALTUM izraksta rēķinu bankai par mājokļa garantijas pieteikuma izskatīšanu. Banka nodrošina ALTUM izrakstītā rēķina apmaksu.
  5. Pēc ALTUM izrakstītā rēķina apmaksas, ALTUM un banka noslēdz garantijas līgumu par aizņēmējam piešķirto mājokļa aizdevumu un aizņēmējam tiek piešķirts bankas aizdevums mājokļa iegādei vai būvniecībai.