FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par mājokļu atbalstu ģimenēm ar bērniem

Garantija bankas aizdevumam mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai.

 • Garantiju piešķir ģimenēm ar bērniem (līdz 23 gadiem ieskaitot), ja darījuma summa mājokļa iegādei un/vai būvniecības izmaksām nepārsniedz 250 000 EUR.

 • Garantiju var saņemt arī bērna gaidību laikā (gaidāmo bērnu ņem vērā, nosakot garantijas apjomu)

   

 • Garantijas termiņš ir līdz 10 gadiem. 

 • Garantijas apmērs ir 10 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 10 000 EUR, ja ģimenē ir viens bērns (vai arī iestājusies pirmā bērna grūtniecība).

 • Garantijas apmērs ir 10 līdz 15 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 15 000 EUR, ja ģimenē ir divi bērni (vai arī vismaz viens bērns, un ir iestājusies grūtniecība). 

   

 • Garantijas apmērs ir 10 līdz 20 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 20 000 EUR, ja ģimenē ir trīs  bērni (vai arī vismaz divi bērni, un ir iestājusies grūtniecība).

   

 • Garantijas apmērs ir 10 līdz 30 % no aizdevuma pamatsummas un ne vairāk kā 30 000 EUR, ja ģimenē ir četri  bērni (vai arī vismaz trīs bērni, un ir iestājusies grūtniecība).

 • Garantija palielinās par 5%, ja iegādājas vai būvē A klases/nulles enerģijas mājokli (šādu ēku saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā Ēku energosertifikātu reģistrā).

   
 • Garantiju var saņemt atkārtoti, ja iepriekšējā garantija piešķirta vismaz pirms 3 gadiem, tās saistības ir izbeigušās, un ir palielinājies bērnu skaits vai iestājusies grūtniecība.

   

 • Ja iegādājamais īpašums sastāv no vairākām atsevišķām daļām, tām fiziski jāatrodas kopā un to iegādei jābūt noslēgtam vienam aizdevuma līgumam.

 • Mājokļu atbalsta programmas nosacījumus regulē 20.02.2018 MK noteikumi Nr.95 „Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai”.