FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt mājokļa garantiju

Mājokļa garantiju var saņemt aizņēmējs, kam ir vismaz viens bērns (vecumā līdz 23 gadiem ieskaitot)  vai arī iestājusies grūtniecība, un kas aizdevumu mājokļa iegādei vai būvniecībai noformē bankā, kura ir noslēgusi sadarbības līgumu ar ALTUM.

Garantiju izsniedz

  • ja banka rakstiski apliecina, ka aizdevums piešķirts personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens bērns vecumā līdz 23 gadiem ieskaitot (bērna vecumu fiksē datumā, kad banka iesniedz galvojuma pieteikumu ALTUM)
  • vai arī, ja iestājusies grūtniecība (ko apliecina izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes). Grūtniecības gadījumā garantiju var saņemt arī gaidāmā bērna tēvs, ja ir gaidāmā bērna mātes piekrišana izraksta izmantošanai.