FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Dzīvokļu īpašnieku lēmumi

Līdz projekta uzsākšanai dzīvokļu īpašniekiem ir jāiesniedz ALTUM šādi dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi:

1. lēmums – piesakoties dalībai programmā:

  • par mājas energoefektivitātes projekta īstenošanas nepieciešamību un dalību energoefektivitātes programmā
  • par pilnvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu īstenot energoefektivitātes projektu: sagatavot projekta tehnisko dokumentāciju, saņemt ALTUM atzinumu par tehnisko projektu, pieteikties programmai, veikt piegādātāju atlasi projekta īstenošanai, pieteikties aizdevumam
  • citi lēmumi saskaņā ar ALTUM izstrādāto Kopsapulces protokola paraugu vai Aptaujas protokola un Aptaujas balsošanas protokola paraugu

2. lēmums – pēc finansētāja paziņojuma par aizdevuma piešķiršanu:

  • par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes projekta  izmaksām
  • par programmas ietvaros ALTUM piešķirtā atbalsta (aizdevums, garantija, grants) saņemšanu un nosacījumiem
  • par turpmāko dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu
  • par pilnvarotajai personai piešķiramo pilnvarojumu  parakstīt  aizdevuma un granta  līgumus, piegādātāju līgumus, organizēt būvniecības procesus un norēķinus u.c.
  • citi lēmumi saskaņā ar ALTUM izstrādāto Kopsapulces protokola paraugu vai Aptaujas balsošanas protokola paraugu

Lēmumus jāpieņem kopsapulces vai aptaujas rezultātā, dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv vismaz 2/3 balsu no dzīvojamajā mājā esošiem dzīvokļu īpašumiem, nobalsojot “Par” dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā vai 100% dzīvokļu īpašumos nesadalītā mājā.

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu paraugi