FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas

  • energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana
  • būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās: ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kāpņu telpu remonts u.c.
  • ēkas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide: apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas nomaiņa, ventilācijas sistēmas izveide, šahtu tīrīšana u.c.
  • atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumenerģijas ražošanas un ūdens sildīšanas avotu iegāde un uzstādīšana: saules kolektoru, siltumsūkņu, granulu un šķeldas ūdenssildāmo katlu uzstādīšana  u.c.
  • projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība
  • projekta vadīšanas izmaksas
  • pievienotās vērtības nodoklis: grantu gadījumā PVN ir attiecināms, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

Neattiecināmas izmaksas

  • izmaksas, kas radušās pirms atbalsta piešķiršanas
  • izmaksas, kuru atmaksāšanās periods pārsniedz 30 gadus

Ja kāds no dzīvokļa īpašniekiem nevar saņemt atbalstu, izmaksas tiek segtas no citiem līdzekļiem, proporcionāli samazinot grantu.