FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Eksporta kredīta portfeļa garantija

Eksporta kredīta portfeļa garantija ir vienošanās starp ALTUM un eksportētāju, kas ļauj saņemt izdevīgākus garantijas prēmijas likmes nosacījumus, ja eksportētājs ir saņēmis vai vēlas saņemt garantiju par vismaz 5 ārvalstu pircējiem.

Vienotas un pazeminātas garantijas prēmijas likmes piemērošana portfeļa garantijai
1.pircējs – Baltkrievija Prēmija: 1,5%
2.pircējs – Ukraina Prēmija: 1,7%
3.pircējs – Kazahstāna Prēmija: 0,9%
4.pircējs – Ķīna Prēmija: 0,5%
5.pircējs – Krievija Prēmija: 1,2%
down
Vienošanās par vienotas garantiju prēmijas piemērošanu – garantiju portfeļa izveide ar vienotu prēmijas likmi 1,04%
  • Gadījumos, kad eksportētājam un ALTUM ir apstiprināti vismaz 5 potenciālie eksporta kredīta garantiju darījumi vai ir jau spēkā esoši vismaz 5 eksporta kredīta garantiju līgumi, ALTUM piedāvā slēgt vienošanos par vienotas garantijas prēmijas procentu likmes piemērošanu visam garantiju portfelim ar automātisku atlaidi iepriekš noteiktajai procentu likmei.
  • Ja eksportētājam ALTUM sniegtais vienotās procentu likmes piedāvājums ir pieņemams, ALTUM un eksportētājs slēdz vienošanos par eksporta kredīta garantiju debitoru portfeļa izveidi. 
  • Vienošanās paredz piemērot visiem portfelī esošiem eksporta kredīta garantijas līgumiem vienotu un pazeminātu garantijas prēmijas procentu likmi un vienkāršo garantiju prēmijas apmaksas procedūru.
  • Eksporta kredīta garantiju portfeļa garantijas darbības laikā tam var tikt pievienoti jauni eksporta kredīta garantiju līgumi.

Portfeļa garantijas ieguvumi

  • Visiem eksporta kredīta garantijas līgumiem ir vienota garantijas prēmijas procentu likme;
  • Var vieglāk paredzēt izmaksas par debitoru risku menedžmentu;
  • Ar katru nākamo gadu, atkarībā no portfelī iekļauto pircēju maksājumu disciplīnas, var tikt piemērota lielāka atlaide no sākotnējās prēmijas procentu likmes.