FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kā darbojas eksporta kredīta garantija

Eksporta kredīta garantijas darbības mērķis ir atlīdzināt Latvijas eksportētājiem radušos zaudējumus ārvalstu pircēja ilgstošas maksātnespējas vai nemaksāšanas gadījumā.

Eksporta kredīta garantija sedz komerciālos jeb pircēja riskus:

  • pircēja maksātnespēju;
  • aktīvu trūkumu vai citus apstākļus, kuru sekas ir līdzīgas maksātnespējai; 
  • pircēja atteikumu veikt atliktos maksājumus.

Eksporta kredīta garantija sedz politiskos riskus:

  • ārvalstu iestādes administratīvo lēmumu, juridisku pasākumu vai intervenci, kas pircējam liedz veikt atlikto maksājumu;
  • atliktā maksājuma pārskaitījuma vai valūtas konvertācijas neiespējamību, kavējumu vai ierobežojumu. Šo risku garantija sedz, ja tas radies pircēja valstī vai valstī, no kuras veicami maksājumi, politisko notikumu, likumdošanas, administratīvo pasākumu vai nopietnu ekonomisko grūtību dēļ. Šā riska kategorijā būtisks ir noteikums, ka pircējs ir noguldījis atliktajam maksājumam atbilstošu summu vietējā valūtā un veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai maksājumu pārskaitītu vai valūtu konvertētu;
  • kara, revolūcijas, sacelšanās, pilsoņu kara, masu nekārtību vai vispārējā streika gadījumā;
  • dabas katastrofu, kodolavāriju gadījumā;
  • situācijā, kad publiskais pircējs neveic atlikto maksājumu.