FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Biežāk uzdotie jautājumi

Vērtīgi padomi

Vērtējot projektu, svarīgi finanšu rādītāji un plānotā naudas plūsma:

 • spēja pamatot naudas plūsmā iekļautos skaitļus
 • sabalansētas izmaksas un ieņēmumi projekta laikā (primāri jāaprēķina izmaksas, tad - ieņēmumi, kas palielinās pakāpeniski, apzināta iespējamā nobīde)
 • iekļauti neparedzētie izdevumi
 • iekļauti pietiekoši apgrozāmie līdzekļi
 • pretendents apzinās savas finanšu rezerves, ja bizness nestrādā, kā plānots, aizkavējas samaksa utt.
 • skaidrība par izmantoto nodokļu režīmu (mikronodoklis,tā ierobežojumi, PVN maksājumi utt.)
 • iekļauta aizdevuma atmaksa
 • projektos ar līdzdalību pierādāms līdzdalības avots
 • pozitīva naudas plūsma 2 gadiem (negatīvas naudas plūsmas prognozes gadījumā paredzēts, kā finansēs iztrūkumu)
 • objektīvi novērtēts nepieciešamais darbaspēks un izmaksas
 • racionāls līdzekļu ieguldījums (atbilstošs telpu lielums, maksimāli noslogotas iekārtas, krājumu veidošana atbilstoša realizācijas laikam utt.)

Topošiem un jaundibinātiem uzņēmumiem:

 • konkurentu izpēte (informācija par konkurentiem, arī skaitliska. Izvērtētas iespējas konkurēt (ne tikai zemāka cena). Izvērtēta konkurentu pretdarbība un attiecīga rīcība)
 • biznesa īstenošanas vieta (izvēlēta biznesam atbilstošākā vieta, izvērtētas telpu izmaksas (noma, komunālie maksājumi, apsaimniekošana, cits, piem., kopīgs marketings, apsardze), izvērtēti nomas līguma laušanas noteikumi, pārdomāti ieguldījumi telpās utt.)
 • mārketings (izmaksas, plānotā efektivitāte)
 • SVID analīze
 • tehnoloģiskais process (pretendents pārzina procesu, tehnoloģiskās nianses un saistītās izmaksas. Pretendents ir iepazinies ar līdzīgu iekārtu darbību, ražīgumu, kvalitātes nodrošināšanu, ekspluatācijas izmaksām, it īpaši, tehnoloģiski sarežģītām iekārtām. Ir noskaidrota agregātu savietojamība, piem., traktora jaudas atbilstība šķeldotāja darbināšanai)
 • pārliecinoša komandas spēja realizēt plānoto projektu (izglītība, pieredze)
 • īpašnieku (privāto vai saistīto uzņēmumu) saistību kārtošanas iespējas

Aizņemties bankā vai Altum?

Strādājam ar maziem un lieliem biznesiem, kurus bankas nefinansē, piemēram, aizdevumam nepietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai nav prasītā galvojuma. Tāpat arī ar biznesa uzsācējiem, kas ir pārāk jauni vai mazi.

Kā vērtēsim pieteikumu?

Finansējumu piešķirtam komandām, kuras spēj ekonomiski pamatot projekta dzīvotspēju:

 • Vērtējam, vai biznesa uzsācējs (vēl nedibināts vai jaundibināts uzņēmums) spēj pamatot produkta konkurētspējas priekšrocības, identificēt potenciālos klientus, tirgus segmentus, konkurentus, kā arī demonstrē spēju veidot komandu ar atbilstošu pieredzi un izglītību
 • Uzņēmumam ar vēsturi nav nepieciešams tik detalizēts apraksts, vairāk tiek izvērtēti esošie finanšu dati (izņēmums - jauns darbības virziens, būtiska paplašināšanās)

Ko nefinansējam?

Svarīgi!

 1. Aizņēmējam VID datubāzēs nedrīkst būt nodokļu parādi virs EUR 150 (izņemot, ja ir vienošanās ar VID par parāda atmaksu)
 2. LB Kredītu reģistrā, citos reģistros par aizņēmēju vai aizņēmēja īpašniekiem nav negatīvi ieraksti pēdējā gada laikā
 3. Aizdevums nevar refinansēt citu aizdevumu
 4. Ar aizdevumu nevar iegādāties kapitālsabiedrību daļas

Neatbalstām šādas darbības un nozares:

 • alkohola tirdzniecību, tabakas un e-cigarešu izstrādājumu ražošanu un tirdzniecību
 • ieroču un munīcijas tirdzniecību
 • azartspēles un derības
 • kravas autotransporta iegādi saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē
 • finanšu un apdrošināšanas darbībām
 • operācijām ar nekustamo īpašumu

Vai finansējam projektus, kas saņēmuši LAD, LIAA, citu atbalstu?

Finansējam, ja iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniedz 200 000 EUR (kravu komercpārvadājumu autotransporta komercsabiedrībai – 100 000 EUR)

Kas var palīdzēt biznesa plāna, naudas plūsmas sagatavošanā?

Skatīt Swedbank vai SEB finanšu pratības portālos. Praktisku palīdzību sniedz konsultanti, piemēram, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā

Lai pieteiktos aizdevumam, vai nepieciešams satikt konsultantu?

Iesniegt aizdevuma Pieteikumu var tikai internetā. Summām virs 25 000 EUR, ja vēlaties konsultāciju, zvaniet finanšu konsultantam uz tuvāko klientu apkalpošanas centru.

Kur es varu saņemt palīdzību ALTUM aizdevuma pieteikuma aizpildīšanā?

Summām līdz 25 000 EUR pa tel. 6 777 4118, virs 25 000 EUR - zvaniet uz reģionāliem centriem

Vai jāreģistrē uzņēmums pirms aizdevuma pieteikuma?

Finansējumu var pieteikt pirms uzņēmuma dibināšanas. Parakstot aizdevuma līgumu, uzņēmumam jābūt dibinātam.

Vai mans.altum.lv iesniedzamajiem dokumentiem ir kādi ierobežojumi?

Iesniedzot dokumentus, jāņem vērā šādas prasības:

 • failu formāts - DOCX, DOC, PDF, EDOC, XLSX, XLS, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, CAD, DWG
 • faila izmērs - minimālais 1kb, maksimālais 20 mb
 • ja tiek iesniegti vairāki dokumenti, tad katrs dokuments mans.altum.lv jāpievieno atsevišķi, nevis visu vienā failā
 • ja viens dokuments sastāv no vairākām lapām, tad tā visas iesniedz vienā failā.

 

Aizdevuma pieteikuma kārtība?

Dokumenti iesniedzami mans.altum.lv, izmantojot Latvija.lv.

Sākotnēji jāiesniedz 4 dokumenti:

 • klienta anketa - atbilstības pārbaude noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas prasībām - līdzīgi kā komercbankās
 • aizdevuma pieteikums, kas apvienots ar biznesa idejas aprakstu un informāciju par klientu - svarīgi rūpīgi aizpildīt visus pieteikuma laukus
 • norēķinu konta pārskats
 • uzņēmuma statūti


Jautājumu gadījumā par mans.altum.lv vai dokumentu aizpildīšanu, zvaniet uz atbalsta tālruni 6777 4118. Turpmākā komunikācija un dokumentu apmaiņa pamatā notiks mans.altum.lv.

Cik ilgi vērtē pieteikumu?

Lēmums tiek sniegts līdz 25 darba dienu laikā pēc visu dokumentu iesniegšanas. Laiku var ietekmēt nepilnīgi aizpildīti dokumenti, precizējumi, kā arī, ja nepieciešami papildu dokumenti. Aizdevumiem līdz 25 000 EUR lēmuma pieņemšana parasti noris ātrāk.

Kā es uzzināšu lēmumu?

Pozitīva lēmuma gadījumā ar Jums sazināsies tuvākā klientu apkalpošanas centra darbinieks, nosūtīs aizdevuma līguma piedāvājumu. Noraidījuma gadījumā paziņojums tiks publicēts mans.altum.lv.

Ja aizdevuma pieteikums noraidīts, vai var pieteikt atkārtoti?

Jā, aizdevuma pieteikumu var pieteikt atkārtoti, novēršot noraidīšanas iemeslus.

Nepieciešama palīdzība mans.altum.lv lietošanā?

mans.altum.lv lietotāju atbalsts:
darba dienās plkst. 8.30 – 17.00
Tālr. 67774118