FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Meklējam pētnieku projektam par iedzīvotāju daudzīvokļu namu remontu vajadzībām

09. Jūlijs 2021

Daudzīvokļu namu iedzīvotāju interneta aptauja sabiedrisko attiecību un iedzīvotāju informēšanas vajadzībām.

Piedāvājumu un cenu aptauja potenciālajiem darba veicējiem.
Organizē AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” mārketinga daļa.

Aicinu izteikt cenu piedāvājumu operatīvai interneta aptaujai par iedzīvotāju prioritātēm iespējamiem remontiem daudzdzīvokļu namos.

-          Mērķa auditorija (segmenti):

a) daudzdzīvokļu namu iedzīvotājs (pilngadīgs) mazos namos – līdz 20 dzīvokļiem, vidējos no 21-50, lielās mājās virs 51 dzīvokļiem

b) gados jauni cilvēki un jaunās ģimenes (piem., līdz 30 gadiem), 30+ aktīvā auditorija, pensionāri

c) reprezentatīva auditorija pa visu LV (Rīga, Pierīga + 5 reģioni) ~800 respondenti

-          Iespēja skatīt iedzīvotāju segmentu atbildes (augstākminētie namu lielumi, demogrāfiskie vecuma parametri, reģionu dalījums)

-          Interneta aptauja. Nepieciešamības gadījumā var būt kāda balva – piemēram, 3 sezonas lietussargi

Aģentūras izvēles princips – cena (šī ir plānota kā cenu efektīva aptauja PR vajadzībām, kas iedod ieskatu par iedzīvotāju gaidām) un iepriekšēja pieredze līdzīga segmenta uzrunāšanā. Lūdzu, iesūtīt vismaz divas publiskas vai ar klientu saskaņotas aptaujas un rezultātus: prezentāciju (iesūtītais materiāls netiks izplatīts vai citādi afišēts un tiks izmantots tikai, lai novērtētu pretendenta iepriekšējo pieredzi).

 

Darba uzdevums: Anketas formatēšana (tekstu pielāgošana un uzlabojumu rekomendācijas), pētījums, datu xls tabulas un informācijas ppt attēlojums, ko var izmantot PR vajadzībām.

Pētījuma laiks – uzreiz pēc darba veicēja apstiprināšanas mēneša laikā. Zemāk anketas melnraksts.

 1. Segmentu jautājumi

 2. Novērtējiet, kāds visumā ir jūsu mājas tehniskais stāvoklis?

a) Ļoti labs, nav pretenziju

b) Man tas ir mazsvarīgi 

c) Nav vērts runāt pirms nav nomainīts apsaimniekotājs - tikai tad lietas notiks 

d) Jā, ir nepieciešami uzlabojumi, ja vien par to varētu vienoties ar kaimiņiem

e) Ļoti slikts stāvoklis

 

 3. Ja atzīmē c) līdz e) atbildes, turpinām: Nosauciet, kas, Jūsuprāt, ir vissvarīgākais, kas būtu uzlabojams Jūsu namā (spontānā atbilde) _______________________________________________

 4. Zemāk uzskaitīti iespējamie uzlabojumi, kas pārskatāmībai sadalīti 9 blokos. Varat atzīmēt tikai 3 (!) uzlabojumus, kur svarīga ir arī secība: 1- visaktuālākais uzlabojums un 3 - mazāk aktuālais no 3 svarīgākajiem uzlabojumiem. 

 Fasāde, bēniņi, pagrabs

-          Fasādes siltināšana

-          Fasādes kosmētiskais remonts

-          Logu nomaiņa

-          Lodžiju, balkonu remonts

-          Cokola siltināšana

-          Cokola kosmētiskais remonts

-          Bēniņu siltināšana

-          Pagraba siltināšana

Komunikācijas (inženiertīkli)

-          Apkures sistēmu pilnveidošana/remonts

-          Ūdensvada un/vai kanalizācijas remonts

-          Lietus kanalizācijas izbūve/remonts

-          Ventilācijas sistēmas  ieviešana un/vai remonts

-          Elektrotīklu remonts

-          Zibensaizsardzības izbūve/remonts

Lietus un sniega aizsardzība

-          Mājas jumta seguma nomaiņa

-          Jumta siltināšana

-          Ūdens noteku/tekņu remonts

-          Jumtiņu virs ieejas kāpņu telpās izbūve/remonts

-          Palodžu nomaiņa

-          Sniega barjeru izbūve/remonts

Koplietošanas telpas

-          Kāpņutelpas remonts

-          Durvis

-          Lifts

-          Kāpņu nomaiņa

Drošība

-          Apgaismojums

-          Videonovērošana

-          Domofoni un kodu atslēgas

Apkārtne

-          Ietvju segums

-          Lietus ūdens savācēji

-          Zaļā zona

Ērtības

-          Bērnu laukumiņš

-          Soliņi ap mājām

-          Sakārtot atkritumu savākšanas vietu

-          Pagrabu sakārtošana

Auto, moto, velo lietas

-          Elektro auto uzlādes vieta

-          Droša velosipēdu novietne

-          Labiekārtotas un/vai paplašinātas autonovietnes

Atjaunojamie energoresursi (AER)

-          AER izmantošana siltumenerģijas ražošanai un piegādei

-          AER izmantošana elektroenerģijas ražošanai un piegādei

 

5. Gadījumā, ja mājas iedzīvotāji lemtu par kopīgiem uzlabojumiem un tie saskanētu ar Jūsu gaidām, vai dotu savu piekrišanu šo finansēt no mājas iedzīvotāju kopīga kredīta, kas ļautu visiem iedzīvotājiem solidāri un ar relatīvi maziem ikmēneša maksājumiem norēķināties par mājas uzlabojumiem?

a) Jā, bet jāredz konkrētas tāmes un konkrēti maksājumi

b) Drīzāk nē, esmu bažīgs par citu iedzīvotāju maksātspēju un ar to saistītiem riskiem

c) Nē

d) Nezinu

 

DALĪBAI CENU APTAUJĀ:

1) var pieteikties kompānijas vai neatkarīgi privāti pakalpojumu sniedzēji, kam pieejams reprezentatīvs interneta aptaujas rīks

3) jāiesniedz vismaz divas atsauces par līdzīgi paveiktu darbu

2) jāiesniedz finanšu piedāvājums par darba uzdevuma izpildi

Lēmumu par pakalpojuma sniedzēja izvēli, pamatojoties uz iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas rezultātiem, pieņem Altum mārketinga daļas vadītājs. Lēmums tiks pieņemts, izvērtējot pakalpojumu sniedzēja piedāvāto cenu, pieredzi līdzīgu projektu realizācijā. Pasūtītājam nav pienākums pamatot savu izvēli.

Savus piedāvājumus iesniedziet kristians.pudans@altum.lv līdz 2021. gada 20. jūlijam. Samaksa par piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu nav paredzēta. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem pa tel.

 

Kristians Pudans, 29137311

Visi jaunumi