» ALTUM ZIŅAS » CITI PAKALPOJUMI
ALTUM ir Latvijas attīstības finanšu institūcija ar īpašu uzdevumu – Latvijas tautsaimniecības attīstīšana un pievienotās vērtības radīšana. Valsts atbalsta sniegšana ir galvenā ALTUM funkcija.
 
Šobrīd ALTUM īsteno astoņas kreditēšanas valsts atbalsta programmas, tai skaitā divas ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.