» ALTUM ZIŅAS » CITI PAKALPOJUMI
ALTUM ir Latvijas attīstības finanšu institūcija ar īpašu uzdevumu – Latvijas tautsaimniecības attīstīšana un pievienotās vērtības radīšana. Valsts atbalsta sniegšana ir vienīgā un galvenā ALTUM funkcija.
 
Šobrīd ALTUM īsteno astoņas kreditēšanas valsts atbalsta programmas, tai skaitā divas ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem.